Parkering

På TVEDTsenteret har vi 850 parkeringsplasser, så det skal sjeldent være mangel på det. For å hjelpe deg med å finne fram har vi laget en oversikt over de ulike plassene du kan parkere og hvordan du best mulig kommer deg dit.

2 tips vi igjen vil trekke fram:

1. Skal du til første etasje  på bygg D eller øvre del av bygg A er det en fordel å kjøre inn lagerveien.

2. Skal du til en butikk i andre etasje på bygg D eller B er det en fordel å parkere på taket til bygg C. Du kommer deg opp hit ved å kjøre opp en rampe markert på kartet.