«Tvette» maskot på TVEDTsenteret

I dag jobber 11 ungdommer mellom 15 og 18 år som maskoter og på arrangementer på senteret, og nå søker vi en til!

Stillingsutlysning: