Markedsassistent på TVEDTsenteret

Hver lørdag jobber en gruppe på 6 ungdommer (mellom 15 og 18 år) som maskoter/markedsassistenter på senteret, og nå søker vi en til!

Stillingsutlysning: